วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เส้นทางสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน อาชีพเภสัชกรเส้นทางสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน
อาชีพเภสัชกร


นิยามอาชีพ

          นำแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเภสัชศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเตรียมและผสมยาหรือจำหน่ายเวชภัณฑ์และยาต่าง ๆ เตรียมและจัดแจงเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยาของแพทย์ ทันตแพย์และ สัตวแพทย์ หรือทำการผสมสูตรยา ตรวจดูใบสั่งยาเพื่อให้แน่ใจว่าขนาดของยาที่สั่งเป็นขนาดที่เหมาะสม และเพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้ หรือผู้ที่จ่ายยาให้คนไข้ เข้าใจวิธีการใช้ยา รวมทั้งให้การแนะนำในกรณีที่เกิดการแพ้ยา จัดเวชภัณฑ์และยาใน
          โรงพยาบาล หรือจำหน่ายในร้ายขายยาทั่วไป จดบันทึกรายการยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดสารพิษ และยาที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมซ้ำซาก ทดสอบตัวยาเพื่อให้รู้ว่าเป็นยาอะไร สกัดยาให้บริสุทธิ์และเข้มข้นขึ้น มีส่วนร่วมในการพัฒนา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เขียนรายงานและวารสารทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ

ถ้าอยากเรียนเภสัชต้อง
-มีเกณฑ์ประมาณ 2.50 – 3.00 
-แต่ถ้าเป็น Central Admission หรือแอดกลาง แน่นอนต้องมีเกรด หรือที่เรียกกันว่า GPAX มาเกี่ยวข้องด้วย
   แน่นอนเมื่อนำมาคิดนั้นหมายความว่าผู้ที่ได้มากย่อมได้เปรียบเป็นธรรมดา (ใช้ 20%)
-แอดกลางเภสัชจะใช้คะแนน GAT PAT ดังนี้
   GAT  (ความถนัดทั่วไป) 20%
   PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 30%
-ต้องเน้นวิชา เคมีมากๆ

อยากเรียนคณะเภสัชกรก็เพราะ เป็นคณะที่ชอบและได้ทำงานในห้องทดลองด้วย ได้ทดลองหาคำตอบอะไรใหม่ๆ มากมาย  ถึงจะเป็นคณะที่ยากเกินไป แต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น